Maidh Kshatriya Swarnakar Society Back to Gallery Samman Samaroh, Jaipur - 20th March 2015